Logo Hamstra Psychologenpraktijk

werkwijze

Werkwijze

Wanneer u mij belt worden de eerste gegevens van u opgeschreven en wordt met u binnen de termijn van een of twee weken een intakegesprek gepland. Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken en tot een gezamenlijke vaststelling te komen dat u in aanmerking komt voor een van de zorgproducten (zie Vergoedingen) bij deze praktijk. Het kan zijn dat uw klachten te licht of te zwaar zijn of vallen buiten de te vergoeden zorg. Let wel , u krijgt altijd mij, de heer E.Hamstra aan de lijn en heeft de hele procedure en de behandeling alleen met mij te maken. Om tijd te besparen en voor het gemak vraag ik u het personaliaformulier in te vullen (Zie Contact) en aan mij te verzenden.

In het intakegesprek worden eerst wat formele en administratieve zaken geregeld, waarvoor u uw zorgkaartje (voor BSN nummer en verzekeringsnummer) en een wettelijk identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs) mee moet nemen. Ook moet u een verwijsbrief van uw huisarts bij u hebben. Bij die formele zaken horen ook de afspraken in mijn praktijk, betalingsinfo en een aantal wettelijke regelingen o.a. het afsprakenformulier 2019.
Tijdens het intakegesprek kan u gevraagd worden enkele vragenlijsten in te vullen die betrekking hebben op uw klachten. Ook wordt u gevraagd of u een privacyverklaring wilt tekenen, om te voorkomen dat privacygegevens naar SVR,SBG en/of uw zorgverzekeraar worden gestuurd. Dit geldt ook voor de zogenaamde ROM gegevens vanuit korte vragenlijsten, die de voortgang van uw behandeling aangeven en die periodiek bij u afgenomen worden. (zie privacyverklaring).

Tenslotte krijgt u een behandelingsovereenkomst en afsprakenformulier ter informatie en ondertekening. Als u dit formulier ondertekent, geeft u daarmee aan geïnformeerd te zijn over deze afspraken.f-2021-1-afsprakenformulier-2017