Logo Hamstra Psychologenpraktijk

vergoedingen

Vergoedingen generalistische basis geestelijke gezondheidszorg in 2017

Mijn praktijk heeft in 2019 geen contracten meer met zorgverzekeraars, omdat de praktijk afgebouwd wordt en dus beeindigd in dit jaar. Voor nog in behandeling zijnde cliënten geldt dat vergoeding afhankelijk is of zij een natura of restitutiepolis hebben. Een restitutiepolis vergoedt een hoger percentage dan een naturapolis. Bovendien mag u dan zelf kiezen welke behandelaar u wilt.

Let wel: men zal altijd eerst het eigen risico van 385 euro moeten betalen voordat uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt. Omdat de factuur achteraf naar uw zorgverzekeraar stuurt, zal deze uw eigen risico met u verrekenen na afsluiting van de behandeling.
Voor degenen die zelf betalen geldt het tarief van 95 euro voor een gesprek van 45 minuten.

Er zijn binnen de Gegeneraliseerde Basis GGZ vijf zorgproducten voor een psychologische behandeling. Dit zijn de producten Basiszorg Kort, Midden, Intensief, Chronisch en Transitie. U kunt op basis van uw zorgvraag ingedeeld worden in een van deze zorgproducten. Voor het zorgproduct Transitie geldt dat dit alleen gebruikt wordt bij diagnostiek (eventuele indeling in de DSM V). Het zorgproduct Chronisch is bij verschillende zorgverzekeraars nog in discussie wat betreft de voorwaarden. Afhankelijk van het antwoord op de volgende vijf vragen wordt u ingedeeld in de verschillende zorgproducten (zorgvraagzwaarte-onderzoek)

  1. Wat is de ernst van de stoornis?
  2. Wat is het risico dat cliënt loopt?
  3. Hoe complex zijn de klachten?
  4. Wat is het beloop van de klachten?
  5. Is er sprake van een DSM stoornis? -> alleen dan is er toegang tot de GB-GGZ (ook niet alle DSM stoornissen worden vergoed.

Voor de verschillende producten gelden uiteraard verschillende behandelingstrajecten en dus een verschillend aantal consulten.
Voor de Basis Zorg Kort kunt u in mijn praktijk rekenen op maximaal 5 gesprekken, inclusief eventuele E-Health ( per internet) consulten.
Voor de Basiszorg Midden is het maximum aantal consulten 8 , inclusief E-Health consulten.
Voor de Basis Zorg Intensief en Chronisch geldt voor mijn praktijk een maximum van 12 consulten, inclusief E-Health consulten.