Logo Hamstra Psychologenpraktijk

klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachten over bejegening

Mocht u klachten hebben over de bejegening en u komt daar met mij niet uit dan kunt u een klacht indienen bij: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie en haar specialismen (NVGzP), Postbus 8003 3503 RA Utrecht, tel.030-68 68 777, website www.psynip.nl.