Logo Hamstra Psychologenpraktijk

contact

Contact

Mijn praktijk ligt in het uiterste noorden van Enschede. Wanneer u op de Deurningerstraat rijdt vanuit het centrum, komt u vlak voor u de stad uitrijdt bij een kruising, waarop aan de rechterhand garage Sprakel ligt en aan de andere kant een kerk. De straat aan uw linkerhand is de Horstlindelaan. U rijdt deze in en passeert links de Mozartlaan. Die rijdt u voorbij en slaat het tweede straatje rechts in. Hier aan het eind is nummer 74. Naast het huis is een trap en die gaat u op en neemt zonder aan te bellen plaats in de wachtkamer. U wordt dan op de afgesproken tijd door mij verwelkomd. Het verzoek aan u is dat u parkeert in de parkeerhavens aan de Horstlindelaan dit in verband met overlast van de buren.

Heb ik zo toegang of is er een wachtlijst?

De toegang tot de praktijk is laagdrempelig, maar u zult wel altijd eerst uw huisarts moeten raadplegen en om een verwijsbrief vragen. Dit is van belang voor het vergoeden van de kosten door uw zorgverzekeraar.

Vanaf 1 januari 2018 neem ik slechts bij uitzondering cliënten aan en is er dus een clientenstop. Dit geldt niet voor vroegere cliënten en anderen die via Aart Quak doorverwezen worden.

Steeds zullen de behandelingen plaatsvinden in het kader van de behandeling van de huisarts tenzij u dat persé niet wenst. U wordt altijd schriftelijk gevraagd toestemming te geven voor het contact met uw huisarts.

Generalistische Basis GGZ praktijk
Ed Hamstra, Gezondheidszorgpsycholoog
Horstlindelaan 74
7522 JH Enschede

Telefoon 06-53 51 67 53, houd rekening met de voicemail tijdens de praktijkuren op de woensdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Emailadres: info@ehamstrapsycholoog.nl

Vul hier het personaliaformulier in: