Logo Hamstra Psychologenpraktijk

behandeling

Behandeling

Nadat vastgesteld is in het intakegesprek dat u in aanmerking komt voor een van de zorgproducten van mijn praktijk wordt aan de hand van de ernst van de klachten bepaald welke zorgproduct ik u kan aanbieden. Wanneer de behandeling niet loopt zoals verwacht om wat voor redenen dan ook kan voor een ander zorgproduct gekozen worden.

Aangezien ik gespecialiseerd ben in psychotraumabehandeling (zie EMDR hieronder) zal er steeds een relatie moeten zijn met een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen, die nu nog een emotionele reactie geven als men daaraan terugdenkt.

Uiteraard kunt u ook  terecht met andere klachten (diagnoses)  zoals depressie en angst en paniekstoornis. Echter niet met burnout en relatieproblemen. Dit laatste kan wel als de problemen in verband staan met de depressie van de client.

Binnen mijn praktijk wordt EMDR toegepast (psychotrauma, angsten en depressie) en/of ACT (= Acceptatie en Committment Therapie = een vorm van cognitieve gedragstherapie met mindfulness). Hoofd bestanddeel van de psychotraumabehandeling is de EMDR (zie uitvoerige info) , die binnen bovengenoemd therapiekader toegepast wordt.

 

Belangrijke links om te bekijken:

www.emdr.nl
www.emdrkindenjeugd.nl
www.act.nl