Logo Hamstra Psychologenpraktijk

algemeen

Algemeen

Wat is een GZ psycholoog?

 
Deze praktijk wordt gerund door een GZ psycholoog en dat ben ik, Ed Hamstra.
Een GZ psycholoog is een gezondheidszorgpsycholoog die opgenomen is in het zogenaamde BIG register van de overheid. Daarmee is het een bevoegd psycholoog voor de individuele gezondheidszorg.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen (NvGZP).

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is iedere zorgaanbieder in de Geestelijke Gezondheidszorg verplicht om een zogenaamd kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staan de afspraken en werkwijzen van deze praktijk.
U als client heeft recht van inzage. Door op de link te klikken kunt u kennisnemen van dit statuut.pdf-invulformat-vrijgevestigde-ggz-kwaliteitsstatuut-ingevuld